Այս տարի քննական գործընթացը կմեկնարկի հուլիսի 3-ից՝ միասնական ազգային քննություններով։ Ընդհանուր ունակությունների քննությանը գրանգված դիմորդներն այն կհանձնեն հուլիսի 11-ին:

Դիմորդները կհանձնեն առաջին քննությունը վրաց լեզու և գրականություն առարկայից։ Հուլիսի 26-ին այն կավարտվի ֆիզիկայի քննությամբ։ Առարկայական և հատուկ ուսուցիչների քննությանը գրանցվածները գործընթացին կներգրավվեն հուլիսի 5-ից։

Հուլիսի 5-ին կանցկացվի ուսանողական դրամաշնորհային մրցույթ։

Մագիստրատուրայի թեկնածուները հուլիսի 17-ին և 18-ին կհանձնեն ընդհանուր մագիստրոսական քննություն։

Դիմորդները, դրամաշնորհային մրցույթի մասնակիցները և մագիստրոսի ծրագրի թեկնածուները կարող են արդեն տպել քննական քարտերը՝ online.naec.ge կայքում:

Քննական օրերին մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք մուտք գործել հետևյալ հղմամբ naec.ge