Ախալքալաքում, USAID- ի ֆինանսական աջակցությամբ, CIP կազմակերպությունն անցկացրեց տեղեկատվական թրեյնինգ այն մասին, թե ինչպես աջակցել կարտոֆիլագործության մեջ կանանց հավասար մասնակցության բարձրացմանը:

Թրեյնինգը տեղի ունեցավ այսօր՝ հունիսի 8-ին, «Eurostar» համալիրում: Այն տեղեկատվական բնույթ էր կրում և նպատակ ուներ հնարավորություն տալ կին ֆերմերների լիարժեք մասնակցմանը կարտոֆիլագործության ոլորտում: Գենդերային փորձագետ Իրա Ժերարը մասնակիցներին տեղեկացրեց, թե որտեղ կարող են նրանք գտնել տեղեկատվություն, որը կանանց կօգնի հմտանալ կարտոֆիլագործության մեջ, նաև խոսեց գյուղատնտեսական «Կարտոֆիլի արտադրության ցանց» կոոպերատիվի կողմից առաջարկվող հնարավորությունների մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ով կարող է դառնալ նրա անդամ:

«Կարտոֆիլի արտադրության ցանց» կոոպերատիվը Վրաստանում հիմնադրվել է USAID- ի աջակցությամբ՝ կարտոֆիլագործության զարգացման նպատակով:

«Թրեյնինգի նպատակն է կանանց իրազեկել, թե ինչպես հավասարապես մասնակցել կոոպերատիվներին, որոնք ստեղծվում են և կոչվում են «Կարտոֆիլի արտադրության ցանց», և հավասարապես ստանալ օգուտի սեփական մասնաբաժինը», – մեկնաբանեց գենդերային փորձագետ Իրա Ժերարը:

Հավաքվածներին ցուցադրեցին և պատմեցին նաև կաթիլային ոռոգման մասին:

Թրեյնինգն անցկացվեց կարտոֆիլի զարգացման USAID֊ի ծրագրի շրջանակներում:

trening1