Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կարիերայի առաջխաղացման սխեմայի շրջանակներում սկսվել են են արտաքին մոնիտորինգ անցկացնելու ցանկություն ունեցող անձանց գրանցումը:

Գրանցումն իրականացվում է նոյեմբերի 12-ից նոյեմբերի 17-ը ներառյալ:

Հրամանագիրն արդեն ստորագրել է ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ազգային կենտրոնի ղեկավարը: