2022 թվականի հունիսին Վրաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ «Վրացական գյուղատնտեսություն 2021» տարեկան հաշվետվությունը։ Որի համաձայն՝ 2021 թվականին գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնաբուծության արտադրանքը կազմել է ընդհանուր ՀՆԱ-ի 7%-ը։

Այս ցուցանիշը 2020 թվականի ցուցանիշից 8,3%-ով ավելի քիչ է, սակայն այն համապատասխանում է անցած տարիների ընդհանուր միտումին (գյուղատնտեսության ՀՆԱ-ն կազմում է ընդհանուր ՀՆԱ-ի 7-8%-ը)։

Բացի այդ, 2021 թվականին, 2020-ի համեմատ, գյուղատնտեսության ոլորտի իրական ՀՆԱ-ն նվազել է 1,4%-ով։ Սա կարելի է բացատրել նրանով, որ 2020 թվականը բերքատվության առումով շատ լավ տարի էր, ինչը հանգեցրել է գյուղատնտեսական արտադրանքի աճին։

2021 թվականին նախորդ տարվա համեմատ աճել է բոլոր բազմամյա մշակաբույսերի արտադրությունը՝ բացառությամբ սերմացուի և խաղողի։ Ամենաշատն աճել է հատապտուղների արտադրությունը (48%), իսկ տնկիների (խնձոր, դեղձ, սերկևիլ) արտադրությունը նվազել է 15%-ով։ Ինչ վերաբերում է անասնաբուծական մթերքների արտադրությանը, ապա մսի և բրդի արտադրությունն աճել է 5%-ով, կաթի արտադրությունը՝ 3%-ով, սակայն ձվինը նվազել 3%-ով, իսկ մեղրինը՝ 17%-ով։

Հետազոտությունը իրականացվել է ISET-ի կողմից