Ֆինանսական հաստատություններին կարգելվի վարկ ստանալու նպատակով պարտապաններին մոլորության մեջ գցել և խաբել նրանց՝ ներկայացնելով իրենց աշխատակիցներին որպես ոստիկանության աշխատակից։ Նրանց նաև կպարտավորեցվի «պահպանել գործնական և քաղաքավարի դիմելաձև»։

Այս կանոնները ամրագրված են Ֆինանսական հաստատությունների կողմից վարկերի տրամադրման Էթիկայի օրենսգրքում, որը վերջերս է սահմանվել Վրաստանի Ազգային բանկի կողմից:

Օրենսգրքի հիմնական դրույթներն ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի մարտից։ 2022 թվականի փետրվարի 17-ին Ազգային բանկի նախագահ Կոբա Գվենետաձեն ելույթ էր ունեցել Էթիկայի օրենսգրքի շնորհանդեսին։ Նա հայտարարել էր, որ վերջին տարիներին քաղաքացիները բողոքներ են ստացել ֆինանսական հաստատությունների կողմից աշխատանքի տարբեր ոչ էթիկ մեթոդների կիրառման վերաբերյալ:

«Սակայն շատ դեպքերում դա պայմանավորված էր իշխանության կողմից [ֆինանսական հաստատությունների] չարաշահմամբ և չէր արտացոլում ֆինանսական հաստատությունների ընդհանուր մոտեցումը», – ասել է Գվենետաձեն:

Նրա խոսքով, ֆինանսական կազմակերպությունները կիսում են Էթիկայի օրենսգրքի ընդունման կարևորությունը և պատրաստ են կատարել դրա պահանջները։ Օրենսգրքի պահանջները տարածվում են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց վրա։ Էթիկայի օրենսգրքի հիմնական պահանջները, ըստ Ազգային բանկի նախագահի, հետևյալն են.

· Ֆինանսական հաստատության ներկայացուցիչը պետք է պահպանի դիմումի գործնական և քաղաքավարի ձևը: Նա չպետք է պարտապանին տրամադրի ապակողմնորոշիչ կամ ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն, որը կարող է դրդել նրան կայացնել այնպիսի որոշում, որը նա չէր կայացնի՝ ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու դեպքում:

. Ֆինանսական հաստատության ներկայացուցչին արգելվում է իրեն ներկայացնել որպես Կատարողական ազգային բյուրոյի կամ որևէ այլ մարմնի ներկայացուցիչ: Վարկառուին արգելվում է պարտապանին ասել, որ ֆինանսական պարտավորությունները չկատարելը կհանգեցնի ազատազրկման:

. Հաճախորդների նկատմամբ բառացի կամ ֆիզիկական վիրավորանքը, խտրական տերմինների օգտագործումը, ճնշումը, ահաբեկումը կամ հակաօրինաչափ, զրպարտչական գործողությունները արգելվում են:

. Ֆինանսական հաստատությանն արգելվում է այցելել պարտապանի ընտանիքի անդամի տուն՝ գույքը նկարագրելու կամ վաճառելու նպատակով, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով [դատարանի կողմից]:

. Կազմակերպությունը պետք է ունենա պատվիրատուի հետ ցանկացած կապուղիով հաղորդակցությունն արտացոլող տեղեկատվություն և այն պահպանի առնվազն 2 ամիս՝ պատվիրատուի համաձայնությամբ: Հաղորդակցությունը պետք է տեղի ունենա միայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված տվյալներով՝ ժամը 9:00-ից մինչև 20:00-ն:

Երրորդ կողմերի (հարազատների, ընկերների, գործընկերների) հետ շփումը կարող է հաստատվել միայն անձին գտնելու կամ կապ հաստատելու նպատակով, թեև նման դեպքում ֆինանսական հաստատության ներկայացուցիչը չպետք է տրամադրի տեղեկատվություն վարկի մասին կամ տեղեկատվություն, որը կարող է բացահայտել վարկը: Այնուամենայնիվ, երրորդ կողմն իրավունք ունի պահանջել կապի [կոնտակտների] անվերապահ դադարեցում:

Կոբա Գվենետաձեի խոսքով՝ Էթիկայի օրենսգրքում նշված պարտավորությունները չկատարելու դեպքում Ազգային բանկը իրավասու կլինի «կիրառել վերահսկողական միջոցառումներ կամ պատժամիջոցներ»։

Աղբյուրը՝ netgazeti.ge