Հարկային օրենսդրության փոփոխությունների համաձայն, հուլիսի 1-ից փոքր բիզնեսի կարգավիճակ կստանան այն անհատ ձեռնարկատերերը, որոնց տարեկան եկամուտը չի գերազանցում 500 000 լարին, նախկինում սահմանված 100 000 լարիի փոխարեն:

Փոքր բիզնեսի կարգավիճակ ունեցող անձանց համար հարկվող եկամուտը այս տարվա հուլիսի 1-ից կկազմի 1%, նախկինում սահմանված 5%-ի փոխարեն:

Չնայած 500 հազարով եկամտի ավելացմանն, անձն երկու օրացուցային տարվա ընթացքում կպահպանի փոքր ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը:

Փոփոխությունների համաձայն, փոքր ձեռնարկատիրոջը կարգավիճակից զրկելու պատճառ այլևս չի կարող լինել ԱԱՀ վճարողի գրանցման փաստը: Միևնույն ժամանակ, փոքր ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակ ունեցող անձը չի վճարում ընթացիկ հարկերը: