2020 թվականից երկու նոր գերատեսչություններ կհայտնվեն շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության նախարարությունում` Վճարային գործակալություն և Կառավարչական բաժին: Այս մասին հաղորդում է Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությունը:

Այս կառույցների ստեղծումը նախատեսված է «Գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարություն» փաստաթղթում, որը կառավարությունը հրապարակել է անցյալ շաբաթ՝ հանրային քննարկման համար:

Կառավարչական բաժնի հիմնական գործառույթը կլինի ռազմավարության մշակումը, դրա իրականացման համակարգումը, ինչպես նաև իրականացման մոնիթորինգը և գնահատումը:

Վճարային գործակալությունն իր հերթին, գյուղատնտեսության նախարարության իրավասության ներքո, կապահովի ռազմավարության գործողությունների ծրագրով նախատեսված գործունեության իրականացումը:

Ըստ փաստաթղթի, կթարմացվի գյուղական զարգացման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի կազմը և կանոնադրությունը:

Փաստաթղթում նշված է, որ 2012 թվականից ի վեր, չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում լայնածավալ ներդրումներին, գյուղական տիպի տարածքը դեռևս կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առջև:

Սրանք կառուցվածքային թուլություններ են, ձեռնարկատիրության ստեղծման և ավելացված արժեքի ցածր մակարդակ, աշխատատար և ցածր արտադրողական գյուղատնտեսական ոլորտ, արտահանման վրա հակված արտադրողականության ցածր մակարդակ, տարածաշրջանային անհավասարության աճ, բնակչության շրջանում աղքատության բարձր ռիսկեր, շրջակա միջավայրի ոչ լիարժեք պաշտպանություն և այլն:

Կկարողանա հաղթահարել այս մարտահրավերները և 2017-2027 թվականների ռազմավարության օգնությամբ գյուղի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությամբ կատարել կարևոր շրջադարձերը՝ սրանում համոզված է երկրի գյուղատնտեսության նախարարությունը: