Այնպիսի մեքենա վարելը, որը չի անցել պարբերական տեխնիկական զննում սահմանված կարգով, վարորդի համար նախատեսվում է 50 լարի տուգանք,- այս փոփոխությունը “Վրաստանի Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում” արդեն հասել է խորհրդարան:

Դրա հետ միասին, փոփոխությունների համաձայն, կառավարում / փոխանցում օգտագործման / թույլտվություն համար այնպիսի մեքենայի, որը չի անցել պարբերական տեխնիկական զննում սահմանված կարգով, պատժվում է 50 լարի տուգանքով` ֆիզիկական անձանց համար, 200 լարի՝ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար: