Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի յոթ հանրային դպրոցներում ուսուցչի և բժշկի թափուր աշխատատեղեր կան:

Teacherjobs.ge կայքում թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկություն է հայտարարվել Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի հետևյալ դպրոցների համարև․

Բժշկի թափուր աշխատատեղեր կան` Դադեշի, Մաջադիայի, Օլավերդի և Բարալեթի թիվ 1 հանրային դպրոցներում:

Ագանա գյուղի հանրային դպրոցում պահանջվում  է՝

Վրացերենը որպես երկրորդ լեզու առարկայի ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝  IV, V, IX, XI, XII դասարաններում։

Անգլերենի ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝ I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII դասարաններում։

Պատմության ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝ VIII, IX, X, XI, XII դասարաններում։

Աշխարհագրության ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝  VIII, IX, X, XI դասարաններում։

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ, որը կդասավանդի  V և VI դասարաններում։

Բարալեթի թիվ 2 հանրային դպրոցում պահաջվում է՝

Ֆիզիկայի ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝ VIII, IX, X, XI դասարաններում։

Թամազ Մելիքիձեի անվան Կոթելիայի հանրային պահաջվում է՝

Երաժշտության ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX դասարաններում։

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝  VIII, IX, XI, XII դասարաններում։

Ֆիզիկայի ուսուցիչ, որը կդասավանդի՝  VII, VIII, IX, X, XI դասարաններում։

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ առարկայի ուսուցիչ, որը կդասավանդի ՝ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII դասարաններում։