Հայտնի են XI-XII դասարանների ծրագրային էքստեռն քննություններին գրանցման և անցկացման ամսաթիվը: Այս մասին հայտնում է Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը։

Ցանկացողները քննությանը մասնակցելու համար կարող են գրանցվել 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ը։ Իսկ քննությունները կսկսվեն 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին և կավարտվեն 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։

Քննությանը մասնակցելու իրավունք ունեն այն աշակերտները, որոնց տարիքը համապատասխանում է, կամ գերազանցում է էքստեռնի կարգով սահմանված տարիքային խմբին, բացի այդ՝ եթե նա անցել է տվյալ կրթական ծրագիրը։

Չափահաս շահագրգիռ անձը կամ անչափահասի օրինական ներկայացուցիչը, որը շահագրգռված է էքստեռն ձևաչափով կրթություն ստանալու, արտաքին գրանցման համար դիմում է ներկայացնում Կրթական ռեսուրս կենտրոն՝ պահպանելով հետևյալ կանոնները.

Եթե անձը, ով ցանկանում է էքստեռն կարգով ընդհանուր կրթություն ստանալ սովորում է դպրոցում, ապա հայտը կընդունվի այն Կրթական ռեսուրս կենտրոնում, որի գործունեության տարածքում է գտնվում համապատասխան դպրոցը:

Եթե անձը դպրոց չի հաճախում, ապա դիմումը կընդունվի ցանկացած Կրթական ռեսուրս կենտրոնում՝ անձի ցանկությամբ:

Քննություններին գրանցվելու համար Կրթական ռեսուրս կենտրոն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

Չափահաս շահագրգիռ անձի կամ անչափահասի օրինական ներկայացուցչի դիմում, որտեղ պետք է նշել հետևյալ տեղեկությունները՝

● անուն, անուն, ազգանուն և կոնտակտային տվյալներ (հասցե, հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե):

● հանրակրթական դաս/պարապմունքներ/կիսամյակ, ինչպես նաև առանձին դասի/կիսամյակի մեջ ընդգրկված առարկա/առարկաներ, որոնք անձը ցանկանում է հաղթահարել էքստեռն ձևաչափով:

● լեզուն, որով էքստեռն ձևաչափով կրթություն ստանալ ցանկացողը ուզում է էքստեռն քննություն հանձնել (վրացերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն, հայերեն):

● ազգային ուսումնական պլանով նախատեսված ընտրովի առարկա, որը ցանկալի է հանրակրթությունը էքստեռն ձևով անցնելու համար:

Էքստեռն կարգով քննություն հանձնել ցանկացողի ծննդյան վկայականի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

Էքստեռն կարգով առանձին դասի/դասերի/կիսամյակի քննությանը գրանցվելու դեպքում՝ էքստեռնի դասին/կիսամյակին նախորդող այդ դասի/կիսամյակի հանրակրթական ծրագիրը յուրացնելու մասին փաստաթուղթ:

Անձի արտերկրում կրթություն ստանալու դեպքում համապատասխան կրթական ծրագրի ավարտը հավաստող փաստաթուղթ, որը պետք է ճանաչվի օրենքով սահմանված կարգով:

Դպրոցի կողմից տրված տեղեկանք, որը հաստատում է, որ անձը պետք է ավարտի հանրակրթական առարկայի/առարկաների հանրակրթական ծրագիրը՝ ընդգրկված որոշակի դասարանում/կիսամյակում էքստեռն կարգով:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության թեժ գիծ՝ (995 32) 2 200 220։