Jnews-ը ներկայացնում է նոր ծրագիր՝ “Շաբաթը Ջավախքում”։ Այսուհետ մեր եթերում Դուք կարող եք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա գլխավոր լուրերին։

Եղեք մեզ հետ, Եղեք տեղեկացված։