2022-2023թթ.-ին Վրաստանում օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց գտնվելու, ինչպես նաև Վրաստանի տարածքով նրանց տարանցման կանոնները խախտել է 17 394 մարդ։

Այսպիսով, 2022 թվականին Վրաստանում գտնվելու և տարանցիկ ճանապարհորդության կանոնները խախտել է 7937 մարդ, իսկ 2023 թվականի նախնական տվյալներով՝ այդ թիվը կազմել է 9 457։

Բացի այդ, երկու տարվա ընթացքում 180 լարիի չափով տուգանքը, որը նախատեսված է «Վարչական իրավախախտումների մասին» օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի առաջին կետով, որը սահմանվում է օտարերկրացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի՝ Վրաստանի տարածքում օրինական գտնվելու մինչև 3 ամիս ժամկետը լրանալու համար, սահմանվել է 6 250 անձի նկատմամբ, այստեղից 3 665-ը՝ միայն 2023 թվականին։ Միևնույն ժամանակ, երկու տարվա ընթացքում 360 լարի տուգանք է նշանակվել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր Վրաստանում գտնվել են ավելի քան 3 ամիս՝ օրինական գտնվելու ժամկետը լրանալուց հետո, ընդհանուր՝ 11 144 անձի նկատմամբ, որից 5 792-ը՝ 2023 թ.-ին:

Կառավարական միգրացիոն հանձնաժողովի կայքում նշվում է, որ օտարերկրացին, ում Վրաստանում օրինական գտնվելու ժամկետը լրացել է և ով կամավոր լքում է երկիրը, պարտավոր է Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված տուգանքը վճարել Վրաստանից մեկնելուց առաջ կամ հետո (տուգանքի չափը 180 լարի է օրինական գտնվելու ժամկետը լրանալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում, իսկ 3 ամսից ավելի մնալու դեպքում՝ 360 լարի): Տուգանքը չվճարելու դեպքում օտարերկրացուն Վրաստան մուտքի վիզա չի տրվի և նրան կմերժվի մուտքը Վրաստան, քանի դեռ նա չի վճարել նշված տուգանքը։ Օտարերկրացուն, ում նկատմամբ կիրառվել է հարկադիր վտարում, տուգանքի հետ մեկտեղ 2-ից 5 տարի ժամկետով կարգելվի մուտք գործել Վրաստան։