Փետրվարի 19-ից մեկնարկել է հանրակրթական դպրոցների տնօրենների թեկնածուների էլեկտրոնային գրանցումը, որը կավարտվի 2024 թվականի փետրվարի 29-ին՝ ժամը 24:00-ին։

Վրաստանի կրթության, գիտության և երիտասարդության նախարարությունը (ԿԳԵՆ) հրապարակել է հանրակրթական դպրոցների տնօրենների ընտրության մրցույթի գրանցման ուղեցույցը, քննական ծրագիրը և թեստի օրինակը: Կարող եք ծանոթանալ նշված հղումով։

Այն անձինք, ովքեր ունեն հանրակրթական դպրոցի տնօրեն լինելու իրավունքը հաստատող վավեր վկայական, մրցույթին կմիանան հարցազրույցի փուլից։ Այնուամենայնիվ, 2024 թվականի փետրվարի 19-ից փետրվարի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում նրանք պետք է էլեկտրոնային գրանցում անցնեն (հրահանգներին ծանոթացեք մուտք գործելով հղումով), այդ ժամանակ նրանք պետք է ընտրեն ոչ ավելի, քան 3 հանրակրթական դպրոց, որտեղ ցանկանում են աշխատանքի ընդունվել:

Այն անձինք, ովքեր չունեն գործող հանրակրթական դպրոցի տնօրենի վկայական, 2024 թվականի փետրվարի 19-ից մինչև փետրվարի 29-ը, նրանք նույնպես պետք է անցնեն էլեկտրոնային գրանցում (ծանոթացեք հրահանգներին), ինչպես նաև ներկայացնեն օրենքով պահանջվող փաստաթղթերը և ընտրեն ոչ ավելի, քան 3 հանրակրթական դպրոց, որտեղ նրանք ցանկանում են աշխատել:

Թեստը հաջողությամբ հանձնելու համար տնօրենի թեկնածուն պետք է հաղթահարի թեստի համար սահմանված իրավասությունների նվազագույն շեմը, որը կազմում է թեստի առավելագույն միավորների 60 տոկոսը (48 միավոր): Թեստի նմուշին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հիշեցնենք նաև, որ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունի Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող տնօրենի թեկնածուն, ով ունի.

✓ բարձրագույն կրթություն;
✓ առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, ներառյալ առնվազն մեկ տարվա դասավանդման փորձ կրթության ոլորտում։

Հանրային դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացնելու համար տնօրենի թեկնածուն մրցույթը հայտարարելուց անմիջապես հետո գրանցվում է էլեկտրոնային եղանակով և նշում է ոչ ավելի, քան երեք հանրակրթական դպրոց, որտեղ ցանկանում է հանձնաժողովի կողմից առաջադրվել որպես տնօրենի թեկնածու: