Ինչպես հայտնում է bm.ge-ն, Ռուսաստանի միջազգային պահուստները հունվարի 12-ի դրությամբ կազմել են 592,6 մլրդ դոլար, հայտնում է Ռուսաստանի Բանկը։

Հունվարի 5-ի դրությամբ միջազգային պահուստները կազմել են 598,5 մլրդ դոլար, այսպիսով՝ շաբաթվա ընթացքում դրանք նվազել են 5,9 մլրդ դոլարով։

Միջազգային պահուստները բարձր իրացվելի ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Բանկի և Ռուսաստանի կառավարության տրամադրության տակ: Դրանք բաղկացած են արտարժութային ակտիվներից, դրամական ոսկուց, փոխառության հատուկ իրավունքներից (SDR, փոխառության հատուկ իրավունքներ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, ԱՄՀ-ի կողմից օգտագործվող հաշվառման միավոր), ԱՄՀ-ում պահուստային դիրքից և այլ պահուստային ակտիվներից: