Ազգային վիճակագրական ծառայության նախնական գնահատմամբ՝ 2023 թվականի հոկտեմբերին, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ, իրական համախառն ներքին արդյունքի աճը կազմել է 6,2 տոկոս, իսկ 2023 թվականի առաջին տասն ամիսների միջին ցուցանիշը կազմել է 6,9 տոկոս։

Ըստ Վիճակագրության ծառայության՝ 2023 թվականի հոկտեմբերին, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ, աճին զգալի ներդրում են ունեցել այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը, մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլետների վերանորոգումը, տրանսպորտը և պահեստավորումը։

Նվազման միտում է նկատվել արտադրության և անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության ոլորտում։