Ազգային վիճակագրական ծառայության նախնական գնահատմամբ՝ 2023 թվականի մայիսին, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի հետ համեմատ, իրական համախառն ներքին արդյունքի աճը կազմել է 7,0%, իսկ միջին ցուցանիշը սահմանվել է 2023 թվականի առաջին հինգ ամիսների համար 7,5 տոկոս:

Ըստ Վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ այս տարվա մայիսին, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի հետ համեմատ, տնտեսական աճին զգալի ներդրում են ունեցել այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են շինարարությունը, տեղեկատվության և կապի ոլորտը, առևտուրը, տրանսպորտը և պահեստավորումը, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը: Նվազման միտում է նկատվել արտադրության և անշարժ գույքի ոլորտներում։