Նոյեմբերի 21, ժամը 15:00, Աղմաշենեբելի և Սարգսյան փողոցների խաչմերուկի մոտ: