Ուրիշի գույքը վնասելու և ոչնչացնելու համար քրեական պատասխանատվությունը խստացվում է: Համապատասխան փոփոխությունները ներառված են «Քրեական օրենսգրքում», որը կնախաձեռնվի Բյուրոյի նիստում։

Օրինագծի համաձայն՝ էական վնաս պատճառած ուրիշի գույքը վնասելը կամ ոչնչացնելը պատժվում է տուգանքով կամ հասարակական աշխատանքով՝ հարյուրից հարյուր ութսուն ժամ ժամկետով կամ ուղղիչ աշխատանքով՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով կամ տնային կալանք՝ վեց ամսից երկու տարի ժամկետով կամ ազատազրկում՝ մեկից հինգ տարի ժամկետով։ Փոփոխությունները սահմանում են, որ եթե նույն արարքը կատարվել է հրկիզման, պայթյունի կամ ընդհանուր առմամբ վտանգավոր այլ միջոցներով, ավելի քան մեկ անգամ, խմբով, դա կպատժվի ազատազրկմամբ երեքից վեց տարով ժամկետով, զենքի հետ կապված իրավունքների սահմանափակմամբ: Օրինագծի նախաձեռնողներն են մեծամասնության անդամներ Անրի Օխանաշվիլին, Մայա Բիթաձեն, Դավիթ Մաթիկաշվիլին և Թենգիզ Շարմանաշվիլին։