2022 թվականի հունվարի 1-ից սեպտեմբերի 9-ը գրանցվել է Ռուսաստանի Դաշնության 12 335 քաղաքացու շենքերի և շինությունների 15 164 սեփականություն, որոնցից 13 262-ը՝ բնակարաններ են։ Բացի այդ, Արդարադատության նախարարությունից «Interpressnews»-ի տրամադրած հանրային տեղեկատվության համաձայն՝ նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնության 10 975 քաղաքացի որպես սեփականություն է գրանցել Վրաստանում 13 850 հողատարածք:

Բացի այդ, ըստ գերատեսչության՝ նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնության 3 771 քաղաքացի գրանցել է 4 390 անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք: Բացի այդ, գրանցվել է Ռուսաստանի Դաշնության 73 քաղաքացու սեփականության իրավունքը 93 կոմերցիոն տարածքի օբյեկտների նկատմամբ։

Ինչ վերաբերում է անցած տարիներին, ինչպես նշվում է նախարարության կողմից տրամադրած տեղեկության մեջ, 2020 թվականին գրանցվել է Ռուսաստանի Դաշնության 2366 քաղաքացու սեփականության իրավունք 2701 անշարժ գույքի նկատմամբ, իսկ 2021 թվականին՝ 3739 քաղաքացու իրավունք՝ 4332 անշարժ գույքի նկատմամբ: