Նոյեմբերի 1-ից բուժհաստատություններում գործարկվել է ծառայությունների ախտորոշման խմբերի հետ (DRG) ֆինանսավորման նոր մոդել։

DRG համակարգով ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է այն արդար գինը, որը պետությունը կվճարի քաղաքացիների որակյալ բուժում ստանալու համար։

Նոր մեթոդի ներդրումից հետո միևնույն ծառայությունը բոլոր կլինիկաներում կունենա մեկ սակագին։ Կլինիկան այլևս չի կարողանա այլ սակագին սահմանել ինչպես, օրինակ, այսպես կոչված VIP բաժանմունքի կամ նշանակված բժշկի վճար։ Բոլոր հիվանդները կվճարեն միայն այն գումարը, որը նախատեսում է համավճարի մասնաբաժինը (0-ից մինչև 30%, կախված փաթեթներից) համընդհանուր առողջապահական ծրագրի շրջանակներում։

DRG-ն աշխարհի զարգացած երկրներում ֆինանսավորման լայնորեն փորձարկված և արդյունավետ մեթոդ է, և դրա միջոցով որակյալ բուժումը հասանելի է առանց ավելորդ ծախսերի։

Ֆինանսավորման չափը որոշվում է հիվանդի ախտորոշմամբ, տարիքով, հոսպիտալացման տևողությամբ և այլ չափանիշներով:

Այս պահին DRG համակարգը չի կիրառվի ներքոնշյալ բաժինների վրա՝

  • պլանային և շտապ ամբուլատորիա,
  • նորածինների տարիքի ինտենսիվ խնամք/բուժում (սկսած նորածնային տարիքից),
  • սրտի բնածին արատների բուժում,
  • ծննդաբերություն/կեսարյան հատում,
  • քիմիաթերապիա, հորմոնալ թերապիա և ճառագայթային թերապիա, հարակից թեստեր և դեղամիջոցներ,
  • այրվացքաբանություն,
  • թրոմբոլիզ և թրոմբէկտոմիա՝ ինսուլտի դեպքում։