Վրաստանում աբորտների հետ կապված օրենսդրությունը խստացվում է. Համապատասխան փոփոխությունները ներառված են «Քրեական իրավունքի օրենսգրքում», որը բխում է Եվրոպական հանձնաժողովի 9-րդ հանձնարարականից, որը ենթադրում է գենդերային հավասարության ամրապնդում և կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի ջանքերի հատուկ համախմբում։

Օրինագծի համաձայն՝ առանց տուժողի (հղի կնոջ) նախնական տեղեկացված համաձայնության հղիության դադարեցումը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով։

Նախագծով նախատեսվում է, որ եթե այս արարքը հանգեցնի կյանքի կորստի, ապա այն կպատժվի ազատազրկմամբ՝ հինգից ինը տարի ժամկետով։

Ըստ նախագծի՝ եթե այս գործողությունը կատարվի՝ անչափահասի, անօգնականի կամ հաշմանդամ անձի նկատմամբ իրավախախտի նախնական իմացությամբ, երկու կամ ավելի անձանց դեմ, ըստ սեռի, ռասայական, կրոնական, ազգային կամ էթնիկական անհանդուրժողականության պատճառով, առանձնակի դաժանությամբ, ավելի քան մեկ անգամ, որը դիտավորյալ վտանգում է ուրիշների կյանքը կամ առողջությունը, կոծկել կամ նպաստել այլ հանցագործության կատարմանը, տուժողի մարմնի օրգանի, օրգանի կամ հյուսվածքի փոխպատվաստման կամ այլ կերպ օգտագործելու նպատակով, դեպոզիտով կամ պատվերով, թերարժեքության բարդույթով, պատանդ վերցնելու վերաբերյալ։

Սույն օրենսգրքի 108-րդ կամ 109-րդ հոդվածներով նախատեսված սպանությունը նախկինում կատարած անձի կողմից, տուժողի կամ նրա մերձավոր ազգականի ծառայողական գործունեության կամ հասարակական պարտքի հետ կապված: Նրանք, ովքեր նախկինում կատարել են սույն օրենսգրքի 133, 1331 և 1502 հոդվածներով նախատեսված հանցանքներից որևէ մեկը՝ պատժվում են ազատազրկմամբ՝ իննից տասներեք տարի ժամկետով։

Նախագծով նախատեսվում է, որ եթե նույն արարքը հանգեցնի կյանքի կորստի կամ այլ ծանր հետևանքների, այն կպատժվի ազատազրկմամբ՝ յոթից տասնմեկ տարի ժամկետով։