«Զարգացած երկրներում և ԵՄ երկրներում ինքնազբաղվածների տեսակարար կշիռը համեմատաբար ցածր է, մեր դեպքում այն կազմում է մոտ 30%, ինչը մոտավորապես հավասար է Թուրքիայի և Հունաստանի մակարդակին։ Միջին հաշվով Եվրոպայում այդ ցուցանիշը տատանվում է 10%-ից 15%-ի սահմաններում, և որքան զարգացած է երկիրը, այնքան փոքրանում է ինքնազբաղվածների թիվը»,- հայտարարել է «Վրացստատ»-ի գործադիր տնօրեն Գոգիտա Թոդրաձեն։

«Վրացստատի կողմից զբաղվածության մակարդակը հաշվարկելու մեթոդաբանությունը լիովին համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, նոր մեթոդաբանության համաձայն գործազրկության մակարդակն աճել է, քանի որ նոր ինքնազբաղվածների մի մասը դարձել է գործազուրկ, և դա ցուցանիշը մեծացրել է 6%-ով։ Մասնավորապես, եթե նախկինում ինքնազբաղված էր համարվում այն անձը, ով իր այգում բանջարեղեն էր աճեցնում անձնական օգտագործման համար, բայց ոչինչ չէր վաճառում, ապա այժմ այս կատեգորիան համարվում է գործազուրկ»,- հայտարարել է նա։

2022 թվականի առաջին եռամսյակում Վրաստանում գործազրկության մակարդակը կազմել է 19,4%, ինչը 2,5 տոկոսային կետով ցածր է 2021 թվականի առաջին եռամսյակի գործազրկության մակարդակից (21,9%):

Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն՝ Վրաստանում զբաղված է համարվում 1,2 մլն մարդ։

Նրանցից 818 000-ն աշխատում է պաշտոնական հատվածում, իսկ 382 000-ը` ինքնազբաղված է: Նախորդ տարվա համեմատ պաշտոնական հատվածում աշխատողների թիվն ավելացել է 35 000-ով, իսկ ինքնազբաղվածներինը՝ 36 600-ով։