Կենսաթոշակային գործակալությունը հրապարակել է մարտի հաշվետվությունը:

2022 թվականի մարտի հաշվետվության համաձայն՝ կենսաթոշակային հիմնադրամի ակտիվների զուտ արժեքը կազմում է 2,23 մլրդ լարի։ Հիմնադրամի զուտ եկամուտը 2019 թվականից մինչև 2022 թվականի մարտը կազմում է 34,6%, մինչդեռ իրական եկամտաբերությունը (հաշվի առնելով գնաճը) նույն ժամանակահատվածում կազմել է 3,15%։

Հատկանշական է նաև, որ 2022 թվականի մարտի հաշվետվության համաձայն՝ Կենսաթոշակային հիմնադրամը սկսել է դոլար գնել և մարտի 31-ի դրությամբ ներդրումային պորտֆելի 4,2%-ը ներդրել է դոլարով։ 2022 թվականի ապրիլի 6-ի դրությամբ կենսաթոշակային սխեմայում գրանցված է մեկ միլիոն 265 հազար մասնակից։ Ներդրումային գործունեության արդյունքում հաշվեգրված տոկոսները կազմել են 318 մլն լարի։ Մինչ օրս կուտակային կենսաթոշակից օգտվել է 1 698 մարդ։

Տեղեկությունը տարածում է կենսաթոշակային գործակալությունը։