Եվրահանձնաժողովի որոշմամբ՝ թվային covid-սերտիֆիկատների ժամկետը կկազմի ինն ամիս:

Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել է նոր կանոններ, որոնց համաձայն թվային սերտեֆիկատները վավեր կլինեն 9 ամիս (270 օր): Որոշումը հաշվի է առնում հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման եվրոպական կենտրոնի առաջարկությունները, որոնց համաձայն՝ բուստերային դեղաչափերը խորհուրդ են տրվում պատվաստումների առաջին փուլի ավարտից ոչ ուշ, քան վեց ամիս հետո:

Բացի այդ, հավաստագիրը գործելու է ևս 3 ամիս հետո վեց ամսվա ընթացքում, ապահովելու համար ազգային պատվաստումների արշավների ճշգրտումը և քաղաքացիների հասանելիությունը boosteric doses-ին:

Եվրահանձնաժողովի որոշման համաձայն՝ եվրոպական հավաստագիրը կոչված է երաշխավորելու կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ ԵՄ-ում քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը:

Բացի այդ, նշվում է, որ այդ կանոններն ընդունվել են գիտական տվյալների և օբյեկտիվ չափանիշների գնահատման հիման վրա: Նոր կանոնները ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի փետրվարի 1-ին՝ ԵՄ 27 երկրում: Ազգային մակարդակով վկայականների օգտագործման տարբեր կանոններ սահմանելիս անդամ պետությունները պետք է համապատասխանեցնեն իրենց կանոնները Եվրոպական հանձնաժողովի կանոններին: Եվրահանձնաժողովի կողմից ընդունված կանոնները տարածվում են միայն ԵՄ անդամ երկրների միջև ուղևորությունների վրա: