Վրաստանում 2022 թվականի պետական ​​բյուջեի նախնական նախագծի համաձայն՝ կարգավիճակ ունեցող ուսուցիչների աշխատավարձը 2022 թվականի հունվարից կբարձրանա 100 լարիով, նախագծի համար բյուջեից կհատկացվի 79,4 մլն լարի:

Ըստ պետական բյուջեի նախագծի՝ հանրակրթական դպրոցներին հատկացվող գումարը ևս ավելացվել է 79.4 մլն լարիով և կազմում է` 975.0 մլն լարի: Ինչ վերաբերում է կրթության և գիտության նախարարության ֆինանսավորմանը, ապա պետական բյուջեի նախագծի համաձայն` 2022 թվականին այն կկազմի 1 637.5 մլն լարի, ինչը 112.7 մլն լարիով ավելի է 2021 թվականին հատկացված գումարից: