2022 թվականի բյուջեի նախագծի համաձայն՝ 2022 հունվարի 1-ից, մինչև 70 տարեկան անձանց կենսաթոշակը կավելանա 20 լարիով, իսկ 70 տարեկանից բարձր մարդկանց թոշակը՝ 25 լարիով:

«Պետական ​​կենսաթոշակի մասին» օրենքի համաձայն՝ մինչև 70 տարեկան անձանց կենսաթոշակը պետք է բարձրացվի վերջին 12 ամիսների միջին գնաճի մակարդակով, բայց ոչ պակաս, քան 20 լարի: Ազգային վիճակագրական ծառայության սեպտեմբերին հրապարակված տվյալների համաձայն՝ վերջին 12 ամիսների միջին գնաճը կազմել է 6,4%: Հաշվի առնելով, որ այս ցուցանիշով կենսաթոշակի բարձրացումը օրենքով սահմանված նվազագույն 20 լարիից փոքր է, օրենքի համաձայն` հունվարից կենսաթոշակը կդառնա 260 լարի:

Նույն օրենքի համաձայն` 70 և բարձր տարիքի մարդկանց կենսաթոշակները պետք է բարձրանա վերջին 12 ամիսների և վերջին 6 եռամսյակների ՀՆԱ-ի իրական աճի միջին թվաբանական միջին հաշվի 80%-ով:

Հաշվի առնելով, որ կենսաթոշակի բարձրացումը համապատասխան բանաձևով պակաս է օրենքով սահմանված նվազագույն 25 լարիից, այս դեպքում նույնպես, օրենքի համաձայն՝ կենսաթոշակը կբարձրանա 25 լարիով և կդառնա 300 լարի: Ընդհանուր առմամբ, կենսաթոշակի տրամադրման համար բյուջեում առանձնացվել է 2 885 մլրդ լարի: