Այսուհետ Վրաստանում վարորդական իրավունքի քննություն կարող են հանձնել 16 տարեկանից, բայց որոշակի նախապայմաններով ու սահմանափակումներով։

Վարորդական իրավունք ստանալու տարիքային սահմանն ըստ կատեգորիաների հետևյալն է՝

A կարգի վարորդական իրավունքի քննություն կարող են հանձնել 24 տարեկանից։ Նույն կարգի վարորդական իրավունքի քննություն կարող են հանձնել 21 տարին բոլորած անձինք, միայն այն դեպքում, եթե մինչև A կարգ ստանալը, ոչ պակաս, քան 2 տարի առաջ ունեցել է A1 կարգի վարորդական իրավունք։

A1 կարգը տրվում է 17 տարեկանից։ Անձին, որին տրվել է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք մինչև 18 տարեկան դառնալը, այդ իրավունքի վավերականության ժամանակհատվածում արգելվում է՝

Ուղևորների տեղափոխում միկրոավտոբուսով, տաքսի վարել եկամտի համար,

Աշխատանքային տարբեր հիմունքներով վարորդ աշխատել (բացառությամբ T կարգի տրանսպորտային միջոցի վարորդի)։

B կարգ՝ 17 տարեկանից,

B1 կարգ՝ 16 տարեկանից,

BE կարգ՝ 18 տարեկանից,

C կարգ՝ 21 տարեկանից,

C1 կարգ՝ 18 տարեկանից,

CE կարգ՝ 21 տարեկանից

C1E կարգ՝ 18 տարեկանից,

D կարգ՝ 24 տարեկանից,

D1 կարգ՝ 21 տարեկանից,

DE կարգ՝ 24 տարեկանից,

D1E կարգ՝ 21 տարեկանից,

T կարգ՝ 17 տարեկանից,

S կարգ՝ 18 տարեկանից

TR կարգ՝ 21 տարեկանից։