Վրաստանի քաղաքացիների համար Գերմանիայում սեզոնային աշխատանքների գրանցման մեկնարկի հետ կապված JNEWS–ը ներկայացնում է մանրամասներ Գերմանիայում գյուղատնտեսական աշխատողների աշխատանքային գործունեության իրավական կարգավորման վերաբերյալ:

Ըստ Գերմանիայի Դաշնային վիճակագրական վարչության տվյալների, 2016 թվականին գյուղատնտեսությունում գործառվել է շուրջ 940 000 մարդ: Նրանցից շուրջ 449 000-ը ընտանեկան աշխատողներ (ներառյալ ֆերմերային տնտեսությունների ղեկավարները) էին: 490 900 աշխատողներից, որոնք չեն հանդիսանում ընտանեկան աշխատողներ, մոտ 58%-ը սեզոնային աշխատողներն էին:

Գերմանիայում աշխատողներին անհիմն ցածր աշխատավարձից պաշտպանելու համար՝ 2015 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվել է նվազագույն աշխատավարձ:

2018 թվականի հունվարի 1-ից գյուղատնտեսության, անտառտնտեսության և այգեգործության բոլոր աշխատողները պետք է վճարվեն գոնե օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափով: 2021 թվականի հունվարի 1-ից այս գումարը կազմում է 9,50 եվրո մեկ համախառն ժամի համար: 2021 թվականի հուլիսի 1-ից գումարը կազմում է 9.60 եվրո համախառն ժամի դիմաց:

Սեզոնային աշխատողները Գերմանիայի գյուղատնտեսությունում

Սեզոնային աշխատողներին վարձելը շատ ֆերմերային տնտեսությունների համար կարևոր է ամեն տարի՝ սկսած վեգետացիայի շրջանից: Ընկերությունները պետք է կարողանան ճկունորեն բավարարել իրենց սեզոնային աշխատուժի կարիքները` կախված այն հանգամանքներից, ինչպիսին են եղանակը կամ շուկայի պայմանները, որոնց վրա նրանք չեն կարող ազդել:

«Նվազագույն աշխատավարձի մասին» օրենքի համաձայն` գործատուներից պահանջվում է միայն գրանցել սեզոնային աշխատողների ամենօրյա աշխատանքային ժամերի մեկնարկը, ավարտը և տևողությունը: Սա չի վերաբերում գործատուի կողմից վարձվածի ընտանիքի մերձավոր անդամներին: Գործատուն ազատված է այդ անձանց համար փաստաթղթային պահանջներից:

Առողջապահության և անվտանգության տեխնիկայի ու պահանջների հետ կապված 2021 թվականի հունվարի 1-ից գյուղատնտեսության սեզոնային աշխատողների շրջանակային պայմանները նախատեսում են համավարակի ընթացքում կարևորագույն միջոցառումներն ու կանոնները:

ԵՄ անդամ երկրներից սեզոնային աշխատողները և գործատուները կարող են աշխատանքային պայմանագրեր կնքել ուղղակի ձևով` աշխատողների ազատ տեղաշարժի պատճառով:

Երրորդ երկրներից ժամանած սեզոնային աշխատողներին, ընդհանուր առմամբ, արգելվում է աշխատել Գերմանիայում, եթե չկան համապատասխան աշխատանքային պայմանագրեր օտարերկրյա Զբաղվածության ծառայությունների հետ` գյուղատնտեսությունում սեզոնային զբաղվածության համար:

Զբաղվածության դաշնային գործակալությունը՝ Դաշնային աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Սննդի և գյուղատնտեսության դաշնային նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ, միջնորդական համաձայնագիր են կնքել Վրաստանի աշխատանքային գրասենյակի հետ` գյուղատնտեսության մեջ սեզոնային աշխատողներին որպես բերքահավաքներ վարձելու մասին:

2021 թվականի բերքահավաքի համար համաձայնեցված է 500 սեզոնային աշխատողի աշխատատեղ:

Սեզոնային աշխատողների աշխատանքի տեղավորումն իրականացվում է փորձնական գործընթացի շրջանակներում, որը ծառայում է երրորդ երկրից սեզոնային աշխատողների հավաքագրման և գործառման նոր գործընթացների և կառուցվածքների ստուգմանը և ստեղծմանը:

Փորձնական շրջանը տեղի է ունենում Բադեն-Վյուրթեմբերգ և Բեռլին-Բրանդենբուրգ հողերում:

Վրաստանից առաջին սեզոնային աշխատողներին սպասում են 2021 թվականի մայիսի սկզբին:

Հետագայաում նախատեսվում է ավելի բարձր քվոտաներով բրոքերային համաձայնագրեր կնքել երրորդ երկրների հետ:

Որպես բացառություն, երրորդ երկրների ուսանողները կարող են արձակուրդն անցկացնել Գերմանիայում:

Օտարերկրյա սեզոնային աշխատողների պարտադիր սոցիալական ապահովությունը

Եվրոպայից, Անդամ-պետություններից սեզոնային աշխատողները Գերմանիայում իրենց ժամանակավոր աշխատանքի ընթացքում ենթակա են, իսկ համապատասխան անդամ պետությունների սոցիալական ապահովության վճարումը կարգավորվում է Համայնքի օրենսդրության դրույթներով: Այստեղ պետք է տարբերակել` սեզոնային աշխատողները վարձու են աշխատում, թե ինքնազբաղված են իրենց բնակության երկրում:

Ժամանակավոր սեզոնային աշխատանքով աշխատողները Գերմանիայում

Եթե սեզոնային աշխատողներն իրենց բնակության երկրում աշխատում են որպես վարձու աշխատողներ և սեզոնային աշխատանքներ են իրականացնում նաև Գերմանիայում, նրանք նույնպես ենթարկվում են իրենց բնակության երկրի օրենսդրությանը՝ կապված Գերմանիայում կատարված սեզոնային աշխատանքի հետ:

A1 վկայագրով աշխատողները Գերմանիայում գործատուներին ապացուցում են, որ նրանք չեն ենթարկվում գերմանական սոցիալական ապահովության օրենսդրությանը:

Ինչպես և նախկինում, գերմանացի գործատուները պարտավոր են գրանցել սեզոնային աշխատողներին, որոնք ենթակա են լեհական օրենսդրությանը, օրինակ՝ լեհական «ZUS» սոցիալական ապահովության հաստատությունում, և վճարումները վճարում են լեհական սոցիալական ապահովագրությանը:

Ժամանակավոր սեզոնային աշխատանքով մեկնած ինքնազբաղված անձինք Գերմանիայում

Եթե սեզոնային աշխատողներն իրենց բնակության երկրում հանդիսանում են ինքնազբաղված, ապա նրանք ենթարկվում են բնակության երկրի օրենսդրական կարգավորմանը՝ սեզոնային աշխատանքի հետ կապված, որը կատարվում է Գերմանիայում, եթե նրանք զբաղվում են նույն գործունեությամբ, ինչով և սեզոնային աշխատողներն են զբաղվում: Նման գործունեության տակ պետք է հասկանալ ցանկացած գործունեությունը, որը կատարվում է նույն ոլորտում/տարածքում: Օրինակ. գյուղատնտեսությունը կարելի է դիտարկել որպես նույն ոլորտ: Մյուս կողմից, անտառտնտեսությունն ու գյուղատնտեսությունը սկզբունքորեն տարբեր ոլորտներ են:

Օրինակ, Լեհաստանում բնակվող ինքնազբաղված ֆերմերի համար, ով աշխատում է գյուղատնտեսության ոլորտում որպես սեզոնային աշխատող Գերմանիայում, սա նշանակում է, որ նրանց վրա հիմնականում տարածվում է Լեհաստանի սոցիալական ապահովության օրենսդրությունը: Լեհաստանում ինքնազբաղված անտառապահը, որը Գերմանիայում աշխատում է որպես սեզոնային աշխատող գյուղատնտեսության ոլորտում, այնուամենայնիվ, սեզոնային աշխատանքի համար ենթակա է գերմանական սոցիալական ապահովության օրենքին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե որ օրենքն է տարածվում օտարերկրյա սեզոնային աշխատողների վրա, կարող եք դիմել Զբաղվածության մինի-կենտրոնին:

Կարճաժամկետ աշխատանք

Եթե Սոցիալական ապահովության գերմանական օրենսդրությունը տարածվում է սեզոնային աշխատողների վրա, ապա պետք է ստուգվեն կարճաժամկետ աշխատանքի պահանջները: Կարճաժամկետ աշխատանքը սահմանափակվում է երեք ամսով կամ օրացուցային տարվա մեկնարկից 70 օրով: Դա չի կարող կատարվի պրոֆեսիոնալ: Գործատուները և սեզոնային աշխատողները պարտավոր չեն վճարել որևէ գումար առողջության ապահովագրության, կենսաթոշակների, գործազրկության ապահովագրության և կարճաժամկետ աշխատանքի երկարաժամկետ խնամքի համար:

Օրենսդիր մարմինը երկարաձգեց կարճաժամկետ զբաղվածությունը, որն ի սկզբանե միայն ավելացել է 50-ից 70 օր մինչև 2018-ի ավարտը՝ 70 օր: Այսպիսով, կարևոր որոշում է կայացվել ֆերմերների համար. 70 օրվա կանոնը պահպանելով՝ ֆերմերներն ավելի մեծ հնարավորություն ունեն բերքահավաքի ողջ սեզոնին ներգրավել հմուտ սեզոնային աշխատողների: Օտարերկրյա սեզոնային աշխատողների համար էլ գրավիչ է մնում բերքահավաքի նպատակով Գերմանիա մեկնելը: