«Հեռուսադպրոցը» հեռարձակումը կսկսի սեպտեմբերի 15-ից։ Հատկանշական է, որ ոչ վրացալեզու դպրոցների համար «Հեռուստադպրոցը» դասեր կհեռարձակի ամեն օր։

Ձեզ ենք ներկայացնում դասացանկը՝

Երկուշաբթի
I դասարան

09:00- մաթեմատիկա I դասարան
09:20- վրաց լեզու

II դասարան

09:30 մաթեմատիկա

09:45 վրաց լեզու

V դասարան

10:00 մեր Վրաստան

10:20 մաթեմատիկա

10:40 կերպարվեստ

VII դասարան

11:00 վրաց լեզու

11:20 մաթեմատիկա

11:40 ֆիզիկա

IX դասարան

12:00 ֆիզիկա

12:20 վրաց լեզու

12:40 քիմիա

XI դասարան

13:00 աշխարհագրություն

13:20 վրաց լեզու

13:40 քիմիա

Վրացերենը ոչ վրացալեզու դպրոցների համար

14:00 վրաց լեզու I մակարդակ

14:20 վրաց լեզու II մակարդակ

14:40 վրաց լեզու III մակարդակ

Երեքշաբթի
IV դասարան

09:00 վրաց լեզու

09:20 մաթեմատիկա

09:40 բնություն

VI դասարան

10:00 մեր Վրաստան

10:20 բնություն

10:40 մաթեմատիկա

VIII դասարան

11:00 վրաց լեզու

11:20 պատմություն

11:40 քիմիա

X դասարան

12:00 վրաց լեզու

12:20 կենսաբանություն

12:40 աշխարհագրություն

Դիմորդի ժամը

13:00 վրաց լեզու

13:20 մաթեմատիկա

13:40 պատմություն

Հայալեզու դպրոցներ

14:30 հայոց լեզու – I-IV դասարան

14:45 մաթեմատիկա – I-IV դասարան

Չորեքշաբթի
I-II դասարան

09:00 կերպարվեստ

09:20 բնություն

09:40 երաժշտություն

V դասարան

10:00 վրաց լեզու

10:20 բնություն

10:40 երաժշտություն

VII դասարան

11:00 պատմություն

11:20 աշխարհագրություն

11:40 կենսաբանություն

IX դասարան

12:00 պատմություն

12:20 աշխարհագրություն

12:40 մաթեմատիկա

XI դասարան

13:00 պատմություն

13:20 մաթեմատիկա

13:40 կենսաբանություն

Հայալեզու դպրոցներ

14:30 հայոց լեզու և գրականություն – V-VI դասարան

14:45 մաթեմատիկա – V-VIII դասարան

Հինգշաբթի
III դասարան

09:00 վրաց լեզու

09:20 մաթեմատիկա

09:40 բնություն

VI դասարան

10:00 վրաց լեզու

10:20 կերպարվեստ

10:40 երաժշտություն

VIII դասարան

11:00 մաթեմատիկա

11:20 աշխարհագրություն

11:40 կենսաբանություն

X դասարան

12:00 պատմություն

12:20 մաթեմատիկա

12:40 քիմիա

Դիմորդի ժամ

13:00 վրաց լեզու

13:20 մաթեմատիկա

13:40 պատմություն

Հայալեզու դպրոցների համար

14:30 հայոց լեզու և գրականություն – VII-IX դասարան

14:45 մաթեմատիկա – IX-XII դասարան

Ուրբաթ
III-IV դասարան

09:00 ես և հասարակությունը

09:20 կերպարվեստ

09:40 երաժշտություն

Ֆիզիկայի ժամ

10:00 ֆիզիկայի ժամ

10:20 ֆիզիկայի ժամ

10:40 ֆիզիկայի ժամ

VII-VIII դասարան

11:00 կերպարվեստ

11:15 կերպարվեստ

11:30 քաղաքային – VII-VIII

11:45 քաղաքային – IX-X

IX դասարան

12:00 կենսաբանություն

12:20 կերպարվեստ

12:40 երաժշտություն

Հայալեզու դպրոցներ

14:30 հայոց լեզու և գրականություն – VII-IX դասարան

14:45 մաթեմատիկա – IX-XII դասարան