Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել դաշնային օրենքը, որը պարզեցնում է օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց Ռուսաստանի քաղաքացիության ձեռքբերումը: Փաստաթուղթը, մասնավորապես, բացառում է գոյություն ունեցող քաղաքացիությունից հրաժարվելու պահանջը և նվազեցնում է քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար Ռուսաստանում գտնվելու ժամանակահատվածը:

Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համապատասխան դաշնային օրենքը ստորագրել էր 2020 թվականի ապրիլին:

Նախկինում օրենսդրությունը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմումատուին պարտավորեցնում էր դիմել օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին` միաժամանակ իր մյուս քաղաքացիությունից հրաժարվելու հայտարարությամբ:

Նոր օրենքը բացառում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմում ներկայացնելիս Ռուսաստանում եռամյա ժամկետի պահանջը և հաստատումը՝ ԽՍՀՄ-ի քաղաքացիություն ունեցող՝ քաղաքացիություն չունեցող մեծահասակ չափահաս անձանց համար ապրուստի միջոցների աղբյուրի առկայության հաստատումը, որոնք ապրում և ապրել են նախկին ԽՍՀՄ անդամ երկրներում, բայց չեն ստացել այդ պետությունների քաղաքացիությունը:

Նույն կարգը կտարածվի այն օտարերկրացիների վրա, որոնք ամուսնացած են Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող ՌԴ քաղաքացու հետ, և այդ ամուսնությունից ընդհանուր երեխաներ ունեն, և այն օտարերկրացիների վրա, որոնց ծնողներից մեկը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի և բնակվում է Ռուսաստանում:

Բացի այդ, Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելառուսի և Ղազախստանի քաղաքացիների համար ավելի հեշտ է դիմել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար. Նրանք կկարողանան քաղաքացիություն հայցել առանց Ռուսաստանում բնակության ժամանակահատվածի պահպանման, եթե նրանք ունեն բնակության վավեր թույլտվություն:

Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանքի ընդունման ժամկետը Ռուսաստանի համալսարանների շրջանավարտների համար կրճատվում է երեք տարուց մինչև մեկ տարի: