Խորհրդարան ներկայացված «Աշխատանաքային օրենսգիրքը» նախատեսում է արգելել խտրականությունը աշխատանքային հարաբերություններում: Գործատուի պարտականությունն է՝ ապահովել տղամարդու կամ կնոջ կողմից կատարված հավասար աշխատանքի դիմաց հավասար վարձատրություն:

Ինչ վերաբերում է աշխատավայրում ճնշումներին, ապա նախաձեռնության մեջ ասվում է, որ ճնշումները, ներառյալ սեռական ոտնձգությունները, որը խտրականության ձև է հանդիսանում, երբ անցանկալի պահվածքը ծառայում է նպատակին կամ վիրավորում է անձի պատիվը, ստեղծում է վախեցնող, թշնամական, նվաստացնող կամ չարաշահման միջավայր:

Օրինագիծը նաև կոնկրետացված է դիտողությունների ձևով, որ սեռական բնույթի վարքագիծ է համարվում. սեռական բնույթի արտահայտությունները, սեռական օրգանների ցուցադրում կամ սեռական բնույթի որևէ այլ ոչ վերբալ ֆիզիկական պահվածք:

Միևնույն ժամանակ, օրենքի նախագիծն արգելում է աշխատանքային պայմանագրի դադարեցումը աշխատող անձանց կամ նրանց նկատմամբ որևէ այլ բացասական վերաբերմունքի, ինչպես նաև աշխատողների վրա ճնշում գործադրելն այն պատճառով, որ աշխատանքի տեղավորված անձը համապատասխան մարմնին է դիմել և պաշտպանվելու համար բողոք է ներկայացրել՝ խտրականության համար: