2020 թվականին Ախալքալաքի քաղաքապետարանի սոցիալական փաթեթը կներառի 2 նոր ծրագիր. Ֆինանսավորում կտրվի ընտանիքի 3 ուսանողներից մեկին, ոչ ավել, քան 1000 լարի և 50%- ից ոչ ավել: Ինչպես նաև հաջորդ տարվանից քաղաքապետարանը կֆինանսավորի ստացիոնար բուժման համար ծախսված գումարի 30% -ը, եթե բուժման չափը 5000 լարիից բարձր է, բայց ոչ ավել, քան 2000 լարի:

Երեք և ավելի ուսանող ունեցող ընտանիքները կարող են դիմել քաղաքապետարան, որպեսզի իրենց ուսանողներից մեկի համար ստանան մասնակի փոխհատուցում, բայց բյուջեն կվճարի ոչ ավելի, քան 1000 լարի և ոչ ավելի, քան 50%:

Սրանից առաջ նման արտոնությունը մատչելի էր ծնողազուրկ ոսանողների համար, որտեղ կա չորս և ավելի երեխա, և որտեղ ուսանողները 23 տարեկանից ցածր են, սոցիալապես անապահով ընտանիքների և սահմանափակ կարողություններ ունեցող ուսանողների համար:

2019 թվականին 60 ուսանող օգտվել է Ախալքալաքի քաղաքապետարանի ուսանողների աջակցության ծրագրից, ինչի համար հատկացվել է 52 000 լարի:

2020 թվականին Ախալքալաքի քաղաքապետարանի սոցիալական ծրագրում նորարարություն կլինի նաև ստացիոնար բուժման վճարի, եթե բուժման չափը 5000 լարիից բարձր է, 30% ֆինանսավորման ծածկումը, բայց ոչ ավելի, քան 2000 լարի:
2019-ին սոցիալական ծառայությունն իրականացրեց 9 ծրագիր: Այս առումով, 2019-ի հունվար- սեպտեմբեր ամիսներին (ներառյալ), տեղական բյուջեից ծախսվել է 421 329.79 լարի: Ծրագրերից օգտվել է ընդհանուր առմամբ 1053 շահառու: Մանրամասն այստեղ

2018 թվականին Ախալքալաքի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող Սոցիալական ծառայությունը իրականացրել է 9 ծրագիր: Այս ծրագրերի վրա տեղական բյուջեից ծախսվել է 524,085.05 լարի, ընդհանուր առմամբ ծրագրերից օգտվել է 3 152 կարիքավոր: