Վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվելու Ախալքալաքի № 1 մանկապարտեզում, Ապագայի տանը և Ախալքալաքի Շրջանային ժողովի շենքում (Սակրեբուլո):

Պետական գնումների http://www.procurement.gov.ge/ կայք էջում 2015թ-ի հուլիսի 1-ից հայտարարված է մրցույթ (տենդեր) № 1 մանկապարտեզի, Ապագայի տան և Ախալքալաքի Շրջանային Ժողովի շենքերում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար:

Առաջարկների ընդունման ժամկետը ավարտվում է 22.07.2015թ. 13:00 -ին: Տվյալ աշխատանքները ֆինանսավորվում են տեղական բյուջեից: Այդ բոլոր աշխատանքների համար հատկացված է 89 194 լարի:

Ախալքալաքի №1 մանկապարտեզի վերանորոգման համար հատկացրել են – 67844 լարի: Նախատեսվում է մանկապարտեզի շենքում կատարել հետևյալ վերանորոգումները՝ նորոգել տանիքը, փոխել փայտյա գերանները, «սև հատակի փայտյա գերանների» կառուցվածքը, տեղադրել ջերմամեկուսիչ սալեր, կատարել պեմզայով (հրաքար) ջերմամեկուսացում, փոխել վարդակները, անջատիչները և էլեկտրական հոսանքի այլ պարագաներ:

Ապագայի տան վերանորոգման համար նախատեսված է 4850 լարի: Այստեղ մասնավորապես նախատեսվում է վերանորոգել մեկ սենյակ և մուտքի աստիճանները, ինչպես նաև փոխել վարդակները, անջատիչները և էլեկտրական հոսանքի այլ պարագաներ:

Շրջանային ժողովի շենքի վերանորոգման համար նախատեսված է 16500լարի: Վերանորոգվելու է միայն նիստերի դահլիճը: Փոխելու են պատուհանները, վերանորոգելու են մանրահատակը և նույնպես նախատեսվում է փոխել վարդակները, անջատիչները և էլեկտրական հոսանքի այլ պարագաներ: