Ազգային շինարարական տնտեսության բազայում հիմնադրվելու է նոր Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ – Վայրի բնության ազգային գործակալություն:

Վերակազմակերպման նպատակով հրապարակվել է կառավարության որոշումը:

Նոր գործակալության պետական հսկողությունը հանձնարարվել է Միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարությանը: Նախարարությունը պետք է մշակի նաև նոր դրույթ:

Կառավարության որոշմամբ հաշվի առնված վերակազմակերպությունը պետք է ավարտվի մինչև ապրիլի մեկը: