Վրաստանում հունվարի 1-ից գործարկվում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: Աշխատողներն իրենց թոշակային հաշվեհամարին կփոխանցեն եկամտի երկու տոկոսը, երկու տոկոսը կավելացնի գործատուն, ևս երկու տոկոսը՝ պետությունը:

Ո՞վ կարող է մասնակցել սխեմային

Կուտակային կենսաթոշակային սխեմային կարող է մասնակցել Վրաստանի ցանկացած աշխատոող կամ ինքնազբաղված քաղաքացի, ինչպես նաև Վրաստանում մշտապես բնակվող արտասահմանի քաղաքացի:

Ու՞մ համար է պարտադիր համակարգը

Համակարգին ներգրավվելը պարտադիր է մինչև 40 տարեկան անձանց – աշխատողների համար, որոնց 40-ն տարին չէր լրացել 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի դրությամբ:

Ու՞մ համար է համակարգը կամավոր

Աշխատողների համար, որոնց 40-ն տարին լրացել էր 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի դրությամբ, կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնակցելը կամավոր է: Սակայն նրանք միևնույն է սխեմային կմիանան 2019 թվականի հունվարին մեկից: Նրանք համակարգը կարող են լքել 2019 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը:

Ինքնազբաղված եմ, կարո՞ղ եմ մասնակցել սխեմային

Ինքնազբաղվածները կարող են կամավոր ներգրավվել համակարգին: Սակայն, նրանք հիմնադրամի հաշվեհամարին պետք է գրանցեն 4 տոկոսը: Այս դեպքում, երկու տոկոսը կավելացնի պետությունը: Ինքնազբաղվածները գրանցում կարող են անցնել կուտակային թոշակային գործակալության կայքէջում:

40 տարեկանից բարձր աշխատող եմ: Կուսումնասիրեմ համակարգը և այնուհետև կկայացնեմ որոշում, մնամ, թե ոչ:

Քաղաքացին համակարգը լքելու մասին որոշումը պետք է կայացնի ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը: Այս ժամկետը լրանալուց հետո նա այլևս չի ունենա համակարգը լքելու իրավունք:

Դեռևս չի լրացել 40-ամյակս: Չեմ աշխատում: Կներգրավվե՞մ արդյոք համակարգին, աշխատել սկսելուց հետո:

Քաղաքացին ինքնաբերաբար կներգրավվի համակարգին՝ եկամուտ ստանալուց հետո: Համակարգին ներգրավվելը կլինի պարտադիր:

Կկարողանամ կենսաթոշակային վճարումներս ստանալ մինչև թոշակային տարիքին հասնելը

Կենսաթոշակային վճարումները մինչև թոշակային տարիքի անձը կստանա Վրաստանի քաղաքացիությունից դուրս գալու դեպքում: Ինչպես նաև, եթե կդառնա սահմանափակ ունակություններով անձ: Մահանալու դեպքում, կենսաթոշակային վճարումները կստանա քաղաքացու օրինական ժառանգը:

Աշխատավարձս 1000 լարի է: Ի՞նչ աշխատավարձ կվերցնեմ առձեռն և որքա՞ն կհավաքվի կենսաթոշակային հիմնադրամում:

1000 լարիից 2%-ը (20 լարի) կփոխանցվի կենսաթոշակային ֆոնդ: Մնացած գումարը, 980 լարին կգանձվի եկամտահարկով: Քաղաքացին կվերցնի 784 լարի (մինչ այդ ստանում էր 800 լարի): Կենսաթոշակային ֆոնդին կփոխանցվի 60 լարի (20 լարի աշխատողի, 20 լարի գործատուի, 20 լարի պետության):

Աշխատում եմ մի քանի տեղ: Ո՞ր աշխատանքից կփոխանցվի գումար կենսաթոշակային ֆոնդին:

Կենսաթոշակային ֆոնդին գումարը կփոխանցվի բոլոր աշխատավայրերից:

Ու՞ր կգնա իմ փողը

Առաջին հինգ տարվա ընթացքում, մասնակիցների գումարները կտեղակայվեն միայն ցածր ռիսկ պարունակող նեդրումային պորտֆելում: Դրանից հետո մասնակիցներին հնարավորություն կընձեռվի ընտրել ցածր, միջին կամ բարձր ռիսկ պարունակող պորտֆել: Դրանից կախված կլինի տոկոսադրույքը, որը կստանա քաղաքացին:

Կուտակային կենսաթոշակը կփոխարի՞նի նվազագույն կենսաթոշակին:

Կուտակային կենսաթոշակը կլինի այն նվազագույն թոշակի հավելումը, որը յուրաքանչյուր քաղաքացի թոշակային տարիքին հասնելուց հետո կստանա բյուջեից:

Նյութը՝ 1tv.ge