Ինչպես հայտնում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը, 2016 թ.-ին իրականացված մոնիտորինգը, ցույց է տվել, որ ոստիկանության կողմից կրկին կալանավորների հանդեպ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի խնդիր կա:

Ինչպես հայտարարեց Ուչա Նանուաշվիլին Խորհրդարանի լիագումար նիստում 2015 թ.-ի համեմատ հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում, նվազել է ժամանակավոր մեկուսարանում գտնվող անձանց թվաքանակը, բայց մեծ թվով բողոքներ է ավելացել ոստիկանության հասցեին:

Բացի այդ, Մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձր է գնահատել կալանավայրերում տեղադրված բժշկական ծառայությունների անձանց կանոնակարգերի հաստատումը, կալանավայրում ստացված բողոքների քննարկման 5-օրյա ժամկետի ստեղծումը, ինչպես նաև կալանավայրում գտնվող անձանց ծրար ապահովելու հարցի կարգավորումը, գաղտնի բողոքի հետ վարվելու համար: Հանրային պաշտպան Ուչա Նանուաշվիլին Խորհրդարանի լիագումար նիստում ներկայացրեց տարեկան հաշվետվությունը:

Լուսինե Աստոյան