2017 թ.-ի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի կառավարության նոր հրամանագիրը “Պետական ծառայության պաշտոնյաների դասերի ստանձման կարգի մասին”: Ըստ փաստաթղթի, պետական հաստատություններում աշխատողները կնշանակվեն կարգերի 1-ից՝ 12, իսկ այդ կարգերը, նրանք կստանան հավելավճարին համապատասխան:

Պաշտոնյաների կարգերը.

Կարգ՝ հանրային ծառայության երրորդ դասի ռեֆերենտ
Կարգ՝ հանրային ծառայության երկրորդ դասի ռեֆերենտ
Կարգ՝ հանրային ծառայության առաջին կարգի ռեֆերենտ
Կարգ՝ հանրային ծառայության երրորդ դասի խորհրդական
Կարգ՝ հանրային ծառայության երկրորդ դասի խորհրդական
Կարգ՝ հանրային ծառայության առաջին դասի խորհրդական
Կարգ՝ երրորդ դասի խորհրդական
Կարգ՝ երկրորդ դասի խորհրդական
Կարգ՝ առաջին դասի խորհրդական
Կարգ՝ պետական խորհրդական
Կարգ՝ առաջին դասի պետական խորհրդական
Կարգ՝ իրական պետական խորհրդական

Այս փոփոխության նպատակն է: Պաշտոնյաի կարգը որոշում է մասնագիտական գիտելիքների մակարդակը և փորձը: Պաշտոնյաի կարգի շնորհման նպատակն է բարձրացնել մոտիվացիան, խթանել նյութական բարեկեցության, և կայուն պետական ծառայության ապահովումը:

Աշխատողի աշխատանքի ստանձման կարգը. Պաշտոնյաի կարգը շնորհվում է աշխատակցին պաշտոնյաի գնահատման հետևանքով: Առաջինից վեցերորդ կարգը ներառյալ լավագույն գնահատականներով յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ, առնվազն լավ գնահատմամբ յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ: 7-րդ կարգից 12-րդ կարգը ներառյալ լավագույն գնահատմամբ տարին մեկ անգամ, լավ գնահատմամբ յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ:

Պաշտոնյաի կարգը չի կարող նշանակել աշխատողին, ով նշանակված չէ փորձաշրջան անցնելու և փորձաշրջանի ընթացքում: Հրամանագիրը ապահովում է շնորհել այս պաշտոնյաին “Հավելավճար կարգի համար”, սակայն կոնկրետ գումարը հավելավճարը գրանցված չէ ոչ այս հրամանագրում, ոչ “Հանրային ծառայության փոխհատուցման մասին” օրենքում: 2017 թ.-ի բյուջեում, Վրաստանում կա 115 000 պետական ​​պաշտոնյա, ներկա պահին հայտնի չէ, թե նրանց որ մասը, որ կարգին է նշանակվում: Ինչպես նաև անհայտ է, թե ինչ հավելավճարներ են ստանում այդ պաշտոնյաները: