Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնը հրապարակել է ուսանողների՝ 2019 թվականի միասնական ազգային քննությունների անցկացման գրաֆիկը:

Հուլիսի 1-ին և 2-ին (առաջին և երկրորդ նիստ) դիմորդները կհանձնեն Վրաց լեզու և գրականություն առարկայից:
Հուլիսի 1-ին (առաջին նիստ) դիմորդները կհանձնեն Աբխազերեն լեզվի քննությունը:
Հուլիսի 1-ին (առաջին նիստ) դիմորդները կհանձնեն Օսերեն լեզվի քննությունը:
Հուլիսի 3-ին և 4-ին (առաջին և երկրորդ նիստ) դիմորդները կհանձնեն Ընդհանուր հմտությունների քննությունը:
Հուլիսի 5-ին (առաջին նիստ) Մաթեմատիկայի քննությունն է:

Հուլիսի 8-ին և 9-ին (առաջին և երկրորդ նիստ) նշանակված է Անգլերեն լեզվի քննությունը:
Հուլիսի 8-ին (առաջին նիստ) նշանակված է Ռուսերեն լեզվի քննությունը:
Հուլիսի 8-ին (երկրորդ նիստ) նշանակված է Գերմաներեն լեզվի քննությունը:
Հուլիսի 8-ին (երկրորդ նիստ) նշանակված է Ֆրանսերեն լեզվի քննությունը:

Հուլիսի 10-ին (երկրորդ նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Քիմիա առարկայից:
Հուլիսի 11-ին (երկրորդ նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Կենսաբանություն առարկայից:
Հուլիսի 12-ին (երկրորդ նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Կիրառական արվեստ առարկայից:
Հուլիսի 15-ին (առաջին և երկրորդ նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Պատմություն առարկայից:
Հուլիսի 16-ին (առաջին և երկրորդ նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Աշխարհագրություն առարկայից:
Հուլիսի 19-ին (երկրորդ նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Քաղաքացիական կրթուրթյուն առարկայից:
Հուլիսի 22-ին (առաջին նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Գրականություն առարկայից:
Հուլիսի 23-ին (առաջին նիստ) դիմորդները քննություն կհանձնեն Ֆիզիկա առարկայից: