Այսօրվանից փողոցներում տրանսպորտային միջոցների օգտագործմամբ առևտրի համար գանձվում է 1000 լարի տուգանք:

Վրաստանի Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի համաձայն` Թբիլիսիում, առանց թույլտվության առևտուրը տրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, կցորդային կամ այլ շարժվող միջոցներով կհանգեցնի 1000 լարի տուգանքի` վարչական իրավախախտման օբյեկտի (համապատասխան ապրանքի) բռնագրավմամբ:

Իրավախախտի կողմից անհնազանդության դեպքում տուգանքի չափը կաճի մինչև 2000 լարի: Միևնույն ժամանակ, հերթական փոփոխությունը վերաբերում է մինչև 50 լարի տուգանքի բարձրացմանը, Թբիլիսիում առանց թույլտվության առևտրի համար:

Իրավախախտումների մասին օրենսգրքի ընթացիկ նորմայի համաձայն, այդ խախտման տուգանքը կազմում էր 20 լարի: Միևնույն ժամանակ, տեղի է ունենալու իրավախախտման առարկայի բռնագրավումը:

Նոր փոփոխությունն ուժի մեջ մտավ այսօրվանից:

Օրենսգրքի համաձայն` օրինական կարգը կամ համապատասխան մարմինների լիազոր ներկայացուցչի պահանջը չկատարելու տուգանքը ավելացել է չորս անգամ: Այսպես, եթե մինչ օրս այդ տուգանքը եղել է 50 լարի, ապա այսօրվա դրությամբ այն հասնում է մինչև 200 լարի: Օրենսգիրքը նաև ենթադրում է բռնագրավում կամ 7-օրյա վարչական կալանք:

Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված գործողությունների կրկնությունը կհանգեցնի ֆիզիկական անձի և (կամ) իրավաբանական անձի տուգանք 300 լարի չափով, հանցագործության առարկայի բռնագրավմամբ:

Նյութը` Грузия Онлайн-ից