Արդեն հայտի է 2018 թվականի միասնական ազգային քննությունների ժամանակացույցը:

Քննությունների և գնահատականների ազգային կենտրոնը հրապարակեց քննությունների ժամանակացույցը: Քննությունները կսկսվեն հուլիսի 2-ից և կշարունակվեն մինչև 26-ը ներառյալ:

Հուլիսի 2-3-ը (առաջին և երկրորդ սեսիա/քննաշրջան)՝ վրաց լեզու և գրականություն
Հուլիսի 5-6 (առաջին և երկրորդ քննաշրջան)՝ ընդհանուր հմտություններ
Հուլիսի 9-10 (առաջին և երկրորդ քննաշրջան)՝ անգլերեն
Հուլիսի 9 (առաջին քննաշրջան)՝ ռուսերեն
Հուլիսի 10 (առաջին քննաշրջան)՝ ֆրանսերեն
Հուլիսի 10 (առաջին քննաշրջան)՝ գերմաներեն
Հուլիսի 13 (երկրորդ քննաշրջան)՝ մաթեմատիկա
Հուլիսի 16 (առաջին և երկրորդ քննաշրջան)՝ աշխարհագրություն
Հուլիսի 17 (առաջին և երկրորդ քննաշրջան)՝ պատմություն
Հուլիսի 19 (առաջին քննաշրջան)՝ գրականություն
Հուլիսի 20 (երկրորդ քննաշրջան)՝ կենսաբանություն
Հուլիսի 23 (երկրորդ քննաշրջան)՝ ուսանողական դրամաշնորհային մրցույթ
Հուլիսի 24 (առաջին քննաշրջան)՝ քաղաքացիական կրթություն
Հուլիսի 25 (առաջին քննաշրջան)՝ կերպարվեստ և կիրառական արվեստ
Հուլիսի 25 (առաջին քննաշրջան)՝ քիմիա
Հուլիսի 26 (առաջին քննաշրջան)՝ ֆիզիկա