Որոշ երիտասարդներ երաժշտությունը ընտրել են որպես նախասիրություն, արդյո՞ք հնարավոր է երաժշտի մասնագիտությամբ արժանավայել ապրել Ջավախքում։